Thursday, January 27, 2011

Nasa Isip Ko...

Ikinumpas ng tadhana na tayong magkasama. Mga dinaanang balakid na di mawari’y nakaya nating lakdawan. Sampung taon ng saya at lungkot, nadagdagan ng angel... Kaba sa aking dibdib ay kinain ng saya. Bawat araw ay pangarap na nais mayapos. Ito’y darating... malapit na...

No comments: